"Hide past"

Møter innstilt inntil videre utover våren 2021.

June 10th, 2021

På grunn av Koronnasituasjonen er møtevirksomheten innstilt.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.