« En fin trøst i tunge stunder !Medlems-møte 29.03.2023: JUNK-AUKSJON ! »