« Grenlandgruppens hovedmast på Vealøs.Prosjekt Ny Antennemast på Croftholmen. »