« Prosjekt 70 MHz-remote-radio: antenne-installasjon.Gruppelokalet på Croftholmen: ny Mocca Master Kaffemaskin ! »