« LA5GR Vealøs: nytt AC/DC-panel og nytt batteri.Måned-statistikk for innlogging på Grenland-ringen 2022. »