« Drop-in gruppemøte onsdag 4/5-2016.Grenlandringen LA1G 1/5-2016 3,67 MHz LSB »