« LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: frakoplet nettverk.Innsjekk-statistikk for august 2019. »