« VIKTIG MELDING - LYTT PÅ RADIO !! MEDLEMS-INFO 11.september 2018Nytt "muse-sikkert" utstyrs-skap til Vealøs. »