« En forklaring på betegnelsen HAM for radioamatører.Ny vhf-repeater i Telemark: LA3BRR »