« LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: nettverk ok.Oktober-utgaven av QST fra ARRL er ankommet ! »