« Informasjon fra RSGB.Grenlandringen LA1G 1/10-2017 3,67 MHz LSB »