« Invitasjon til Arduino-kursGrenlandgruppens årsmøte for 2014 er avholdt. »