« LA1G - MEDLEMS-INFORMASJON 1.april 2020 - Trådløst møte pga Korona-virus.NRRLs generalforsamling på Leto Arena 19. april 2020 utsettes. »