« Medlemsinformasjon 20.august 2019.LA7LR Uhf-rptr Lifjell: qrv igjen etter tordenvær. »