« Antenne i kvelds-sol.Hva gjør vi ikke for sambandet - Antennemontasje ute i Brunlanes. »