« Informasjon om test av Gausta UHF.TEST AV LINK MELLOM GAUSTA og VEALØS. »