« Grenlandringen søndag 3/6-2017 3,67 MHz LSB.Grenlandringen 1/6-2018 Kl. 22:00. 28,570 MHz FM. »