Innkalling til årsmøte i Grenlandgruppen av NRRL. »