Category: "Aktivitet"

APRS Digipeater på Svanstul.

LE2HDA er montert på garasjebygget på Svanstul.
Test av dekningsområde i Svanstulområdet.
-6YBA Kai Vidar

Gamle sider blir som nye

Nå er nettsider helt tilbake fra 2001 tilgjengelig igjen.
Du finner frem til de via "Lenkeliste" under valget Gamle LA1G, 2001">.
I venstre kolonne finner du "Hovedmeny" og nederst "Linker", på den siden som da dukker opp kommer du til muligheten for å velge deg tilbake til året 2001! Lykke til.
Oppdatert: Eksterne lenker og epostadresser oppgitt på disse sider er mest sannsynlig ikke aktive lengre, interne lenker skal stort sett fungere.

Invitasjon til fellesmøte på Furubo 16.nov 2011

Tønsberggruppen av NRRL inviterer til fellesmøte på Furubo for
gruppene i Vestfold og Grenland.
Tid: Onsdag 16. november kl. 1900.
Adresse: Oserødveien 154, 3135 TORØD.

Se mere her:

Sambandstest 24.Sep 2011 Vindfjelltunet

Radioamatører med interesse for 80m feltoperasjon.

Grenlandgruppen vil arrangere en dag med mobil-radiokjøring, naturopplevelser og sosialt samvær over en praktisk prøve på 80m mobil/portabel lørdag 24. september.
Les resten her

Sambandstest 24.Sep 2011 Vindfjelltunet

Radioamatører med interesse for 80m feltoperasjon.

Grenlandgruppen vil arrangere en dag med mobil-radiokjøring, naturopplevelser og sosialt samvær over en praktisk prøve på 80m mobil/portabel lørdag 24. september.
Les resten her

Ny antenne på LD3SK APRS-rptr Høglikollen.

Lørdag 3/9-11: Defekt antenne på LD3SK skiftet ut med Diamond X-50 donert av LA6GOA Hans-Petter.
LA6YBA.

Presentasjon av Arduino

Onsdag 1. juni presenterte Tom LB8X Arduino.
Dette var en prøveforelesning for Grenlandgruppens medlemmer.
Emnet er nokså omfattende, powerpointpresentasjonen følger som vedlegg her.

Kronerulling til sluttføring av materiellanskaffelse i SVG

Grenlandgruppen av NRRL er med i SVG, som betyr SambandVestfoldGrenland.
Denne sammensluttningen består av amatørradioforeningene i Vestfold og Grenland, og skal tilby andre hjelpeorganisasjoner
sporingstjeneste ved hjelp av gps og amatørradioutstyr.

Grenlandgruppen har fått tildelt mye radioutstyr for dette formålet, men mangler noe utstyr på å bli fullt operative.
De økonomiske midlene SVG har mottatt fra myndighetene i denne sammenhengen er nå nesten brukt opp,
og derfor har styret i gruppen valgt å opprette en mulighet for alle medlemmer til gi sin støtte til saken.

Grenlandgruppens bankkonto 2610.26.29905 kan benyttes, på gruppelokalet på Geiteryggen kan bidrag legges i et eget
pengekrus ved siden av Kaffekruset.
SVG-kruset har hittil mottatt kr. 686,50 inkludert startbidrag fra Vestfold.

Det vil komme et eget skriftlig tilbud til bedrifter i Telemark med informasjon om saken, og mulighet for å gi støttebidrag.
Som eksempel nevnes at et firma allerede har bidratt med kr. 2000,-

Medlemmer i Grenlandgruppen (og andre) kan gi et beløp via nettbank, giro finner du her.

73
LA6YBA Kai Vidar