Category: "Aktivitet"

Referat fra gruppemøte onsdag 10/9-2014.

To studenter fra Høyskolen i Telemark/Porsgrunn informerte om sitt ballong-prosjekt. De har satt sammen forskjellige Arduino-enheter, utarbeidet

Full story »

Onsdag 27.august 2014: Vealøs-dugnad.

Deltagere: LA4NM Harald, LA4DFA Hallvard, LB5OA Kai Vidar. Rustne toppbarduner på antennemasten skiftet.

Full story »

Vi må flytte ut av gruppelokalet

På grunn av vannskade må vi flytte ut av gruppelokalet og inntil videre inn i nye lokaler på Geiteryggen, varigheten ikke avklart enda, antagelig flere måneder.

Full story »

Møte 7. mai med tema Vulkan(er) i Telemark

LA9GNA, Ivar vil fortelle litt om gruver, spesielle mineraler og muligheten

Full story »

Medlemsmøte LA1G onsdag 2/4-2014: WinLink v/ LA9ZMA

Tilstede: LA1DNA Hallvar, LA2JZ Gisle, LA2YG Georg, LA3BT Svein, LA4DFA Hallvard, LA4NM Harald, LB5OA Kai vidar, LA8IY Øystein, LA9YPA Robert, La9ZMA Torkel.

LA9ZMA Torkel demonstrerte WinLink via HF i samarbeid med LA2NT Sigmund, LA4KL Terje og LA5WTA Steinar i Larvik.

73 de LB5OA Kai Vidar

Interessant webside spesielt for 10 M / 28 Mhz Propagation.

Slå opp på denne siden: http://homepage.ntlworld.com/j.brightman/predictions.htm
73 de LB5OA

Grenlandgruppen av NRRL har fått org.nr.: 989371770

Vi er nå registrert i Frivillighetregisteret og har fått organisasjonsnr.,
dermed kan vi også få delta i Grasrotsystemet på Norsk Tipping.

Full story »

Drop-in 28.aug 2013, Demo av Magnetic Loop antenne

På drop-in førstkommende onsdag vil la2yg, Georg vise Magnetic Loop antenne brukt som mottagerantenne.
Denne antennetypen er meget godt egnet i støyende omgivelser.

Full story »