Category: "Aktivitet"

Drop-in gruppemøte onsdag 6/1-2016.

2.semester for Selvstudium-kurset for nye radioamatører startet opp og første fordypningsmøte med instruktør -4NM Harald ble gjennomført. Etter kurset deltok 4 gruppemedlemmer på årets første Drop-in på Geiteryggen. Flere emner ble diskutert:

Full story »

Grenlandringen LA1G 3/1-2016 3,67 MHz LSB

Deltagere i dag:
LA1G v/ LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
LB5OA Kai Vidar, Skien. LA4NM Harald, Skien.
LA2YG Georg, Bamble. LA3EL Simon, Skien.
LB0ZG Eivind, Risør. LA8IG Knut, Drangedal.
LA5HE Ragnar, Flåbygd. LA4DFA Hallvard, Skien.
LA2RT Arne, Porsgrunn.

Nyttårshilsen: Takk for 2015 og på gjensyn i 2016 !

Til alle våre lyttere og lesere: på vegne av Grenlandgruppen av NRRL sier vi takk for året 2015. På gjenhør og gjensyn i 2016 !
73 de LB5OA Kai Vidar og LA2YG Georg.

Grenlandringen LA1G 27/12-2015 3,67 MHz LSB

Deltagere hørt i dag:
LA1G v/ LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
LA4DFA Hallvard Skien. LA8IG Knut, Drangedal.
LA2RT Arne, Porsgrunn. LB5OA Kai Vidar, Skien.
LA2YG Georg, Bamble. LA3EL Simon, Skien.
LB0ZG Eivind, Risør. LA3KBA Rune, Eidanger.

Lokal radio-informasjon.

En artikkel i NRRL,s medlemsblad Amatørradio nr. 6 fenget interessen min: Nytt 10 meter/28 MHz radiofyr i Treungen.
Med litt søking på internett dukket denne siden opp: http://www.ndblist.info/ndbphotos/beaconpics50b.htm
Og ved å gå litt bakover i web-adressen til denne: http://www.ndblist.info så var det mer interessant informasjon.
73 de LB5OA

Grenlandringen LA1G 20/12-2015 3,67 MHz LSB

Deltagere i dag:
LA1G v/ LA4NM Harald, Skien.
LA2FCA Oddvar, Porsgrunn. LA8IG Knut, Drangedal.
LA5YV Kjell, Vrådal. LB5OA Kai Vidar, Skien.
LA2YG Georg, Bamble. LA3EL Simon, Skien.
LB0ZG Eivind, Risør. LA8IY Øystein, Skien.

Referat fra kombinert auksjon og jule-møte i Grenlandgruppen av NRRL

Høstsesongen ble avsluttet med kombinert auksjon og Julemøte.
19 medlemmer og gjester deltok. Auksjonen innbrakte ca. 6300,- kr.
Pizza med julebrus er ikke akkurat julemat, men folk spiste og pratet!

Auksjonsgjenstander 16.12.2015

På denne auksjonen tilbys følgende:

Full story »