Category: "Aktivitet"

Innsjekk på LA1G i uke 51.

Innsjekk på LA1G i uke 51.

Klikk på bildet !

Og her er ukens gåte:

Full story »

TEST AV LINK MELLOM GAUSTA og VEALØS.

TEST AV LINK MELLOM GAUSTA  og VEALØS.

Grenland-gruppen og Tønsberg-gruppen samarbeider om linking av amatør-repeaterene i Vestfold og Telemark for nødsamband.

De kommende 2 - 4 uker vil det bli testet en link mellom LA5GR/Vealøs og LA3GRR/Gausta.

Konsekvensene for LA5GR blir at det vil komme et ekstra "klikk" dersom noen går via Gausta 70, samt muligens noe mer trafikk enn tidligere.
LA5GR/Vealøs-linken til/fra Notodden fortsetter å leve som normalt.

Linkingen vil foregå via LA1T Tønsberg-gruppens klubblokale på Nøtterøy.

Det jobbes også med å få etablert nye repeater-stasjoner i Vest-Telemark
for å øke dekningsgraden.
De to stedene som er aktuelle er Eirefjell i Vinje og Bronane i Drangedal.

Kontaktpersoner for testen:
LA7MHA Tord
LB5OA Kai Vidar

Innsjekk på LA1G i uke 50.

Innsjekk på LA1G i uke 50.

Klikk på bildet for større oppløsning!

Full story »

Dekningsprøve for Cross-Band-Link Notodden.

Dekningsprøve for Cross-Band-Link Notodden.

Første rundtur:
LB6MG Kjell-Morthen kjørte mobil dekningstest i Øst-Telemark.
Fra Notodden og mot Hjartdal, gjennom Sauland og til Mælefjell-tunnellen
var det god dekning på UHF (433,0852 MHz, NarrowBand FM, 74,4 Hz CTCSS.
Andre rundtur:
Fra Notodden og mot Gransherad sentrum var det god dekning.
Fra Gransherad mot Ormemyr og videre mot Bolkesjø var det dårlig dekning.
Fra Bolkesjø langs østsiden av Follsjø var det også dårlig dekning.
Fra Svelgfoss og gjennom Lisleherad og mot Notodden var det god dekning.

Nytt samband: Cross-Band-Link Notodden <-> Skien.

Nytt samband: Cross-Band-Link Notodden &lt;-&gt; Skien.

Antennesystemet på Notodden-siden:
VHF-link til LA5GR på Vealøs og rundstrålende antenne for UHF lokalt.

Antennemasten står på et vanntrykkbasseng i Jomfru Holsts vei på Notodden.

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 49.

Innsjekk på LA1G i uke 49.

Karantene-aktivitet !

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 48.

Innsjekk på LA1G i uke 48.

Klikk på bildet for bedre oppløsning!

Ukens gåte: hva sendes på cw her, og med hvilken hastighet ?

Svar sendes: lb5oa.nrrl@gmail.com

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 47.

Innsjekk på LA1G i uke 47.

Klikk på bildet for bedre oppløsning!

Fritt oversatt til norsk: løsnings-orientering !

Full story »