« Drop-in Geiteryggen - onsdag 3/1-2018.Defekt antennemast for vhf- og 4 m. antenne. »