« Grenlandringen LA1G 10/12-2017 3,67 MHz LSBReferat fra medlemsmøte 29/11-2017: "Junkauksjon". »