« Drop-in gruppemøte onsdag 2/3-2016.Medlemsmøte onsdag 24/2-2015: Arduinobasert cw-nøkkel. »