« Defekt antennemast for vhf- og 4 m. antenne.Medlemsinformasjon: kort referat fra Julemøte. »