« Drop-in gruppemøte onsdag 18/1-2017.Tankeløse turfolk på Vealøs !! »