« Nytt "muse-sikkert" utstyrs-skap til Vealøs.Grenlandringengruppen av NRRL - foreløpig høstprogram. »