« Drop-in gruppemøte onsdag 9/11-2016.Grenlandringen LA1G 6/11-2016 3,67 MHz LSB »