« Qsl-kort mottatt fra NRRL fredag 16.mars 2018.Grenlandringen LA1G 11/3-2018 3,67 MHz LSB »