« Qsl-kort mottatt fra NRRL fredag 16.februar 2018.Medlemstilbud - spontan-auksjon: Anytone-588 mobil-stasjon for 4 m. / 70 MHz. »