« Nyttig informasjon om nødnett-samband.Gruppenytt 05.10.2021 - Status for Junkauksjon. »