LA7X Karsten Silent Key

Grenlandgruppens mangeårige medlem LA7X Karsten Jarmann Andersen døde 21.mai 2010, 89 år gammel.
LA7X Karsten var revisor av yrke, og i mange år kasserer i Grenlandgruppen.
LA6YBA Kai Vidar Dohme

LA7P Arvid Silent Key

Arvid Darre, LA7P som var med å startet Skiensfjorden gruppe av NRRL for mere enn 60 år siden er Silent Key.

LA9IM har skrevet noen minneord om LA7P som jeg har fått tillatelse til å vise her:

Full story »

INVITASJON TIL SENIORKVELD ONSDAG 4.MARS

Grenlandsgruppens styre inviterer til seniorkveld 4.mars kl.1900 på GAMLE Flyplasskafeen på vestsiden.

Full story »

Lovforslag

Forslag til
LOVER FOR GRENLANDGRUPPEN AV NRRL

Full story »

Innflyttingen i Grenlandgruppens nye møtelokaler er i gang !

Innflyttingen i Grenlandgruppens nye møtelokaler er i gang !

Adressen er: Flyplassveien 121; det er den gamle terminalbygningen
på Geiteryggen Flyplass.