INVITASJON TIL SENIORKVELD ONSDAG 4.MARS

Grenlandsgruppens styre inviterer til seniorkveld 4.mars kl.1900 på GAMLE Flyplasskafeen på vestsiden.

Full story »

Lovforslag

Forslag til
LOVER FOR GRENLANDGRUPPEN AV NRRL

Full story »

Innflyttingen i Grenlandgruppens nye møtelokaler er i gang !

Innflyttingen i Grenlandgruppens nye møtelokaler er i gang !

Adressen er: Flyplassveien 121; det er den gamle terminalbygningen
på Geiteryggen Flyplass.