Arduinokurs og gruppeaktivitet i april

15. april er det informasjon om SVG og aktiviteten rundt dette.
29. april vil LA2RT fortelle litt rundt Liberia DXC

Full story »

Medlemsmøte onsdag 25.mars 2015 på Geiteryggen.

Firmabesøk: Eidolon AS i Larvik: presentasjon og demonstrasjon

Full story »

Uhf-repeater LA6YR qrv fra Geiteryggen !

Tirsdag 10/3-2015 kl. 20:00 ble LA6YR startet opp på LA1G med Motorola MTR2000 og nytt duplexfilter.
Kanal RU-388 Tx: 434,850 MHz / Rx: 432,850 MHz. Startkode: 103,5 Hz. CTCSS.

Invitasjon til Arduino-kurs

Vi prøver å få igang et kurs i programmering og bruk av Arduino, se i høyre kolonne for mere info hva Arduino er.

Full story »

LA1G og SVG på Hobbymesse i Langesund.

På grunn av deltagelsen på Hobbymessen i Langesund ble det liten aktivitet på Grenlandringen søndag 22/2-2015.
Men på den store Hobbymessen i Langesund ble det desto mer!

Full story »

Grenlandgruppens årsmøte for 2014 er avholdt.

Årsmøtet ble avholdt 28/1-2015 i gruppens lokaler på Geiteryggen.
Av gruppens 44 betalende medlemmer deltok 14 på årsmøtet.

Morse-trening ? Nytt program for smart-telefoner: CODEMAN

Klipp fra februar-utgaven av QST, side 97:
KI6HQL Bart og KI6HQH Judy har laget og gir bort gratis dette programmet.

Full story »

Kort referat fra Drop-in på LA1G - onsdag 7/1-2015

LA1BNA Svein, LA2FCA Oddvar, LA4DFA Hallvard, LA4NM Harald og LB5OA Kai Vidar møtte opp.
Erfaringer og informasjon om antennetilpasning v/ -4NM Harald:

Full story »