Medlems-informasjon 6.oktober 2019.

Antennerotoren på Croftholmen er reparert og montert på plass igjen.
Enkel swr-test viste at Yaegi-antennen er best i cw-båndet.
Mer detaljerte swr-målinger blir utført om kort tid.

Innsjekk-statistikk for september 2019.

Innsjekk-statistikk for september 2019.

Klikk på bildet for større visning!

Medlems-informasjon 24.september 2019.

Medlems-informasjon 24.september 2019.

Antennemasten på Vealøs er "påkledd" igjen.
Antenner for LA6YR og DMR står øverst på masten.
På midten av mastens venstre side kommer antenne for Winlink RMS Packet.

LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: nettverk ok.

LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: nettverk ok.

På grunn av skifting av antennemast på Vealøs ble både
LD3GL DMR-rptr og LA3VRR Fusion-rptr frakoplet nettverk,
men begge to er nå tilkoplet igjen.

LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: frakoplet nettverk.

LD3GL DMR og LA3VRR Fusion: frakoplet nettverk.

På grunn av skifting av antennemast på Vealøs er både
LD3GL DMR-rptr og LA3VRR Fusion-rptr frakoplet nettverk.
Men begge to virker i lokal-modus!

Oktober-utgaven av QST fra ARRL er ankommet !

Innsjekk-statistikk for august 2019.

Innsjekk-statistikk for august 2019.

Klikk på bildet for større visning!

Medlemsinformasjon 23.august 2019.

Medlemsinformasjon 23.august 2019.

Fin fot-tur i flott solskinn!
LD3GL DMR-rptr tilkoplet midlertidig antenne: testet ok.
Intern 5,5 GHz data-link:
Skien - Vealøs tilkoplet: testet ok.
Vealøs - Geiteryggen: testet ok.
Vealøs - Croftholmen: defekt RJ45-plugg og PoE-SMPS.
LA3VRR Fusion-rptr: ok.
Bardun-montering på gittermast pågår. Mer info kommer plutselig!