Innsjekk på LA1G i uke 01-2021.

Innsjekk på LA1G i uke 01-2021.

Klikk på bildet for større oppløsning:

Og her er ukens oppgave. Løsning sendes: lb5oa.nrrl@gmail.com
Og premien? Surprise !

Full story »

Litt info om Yaesu Fusion-rptr LA3VRR på Vealøs.

Litt info om Yaesu Fusion-rptr LA3VRR på Vealøs.

Her er først årets første "jukselapp"
Klikk på bildet for større oppløsning.

Grenlandgruppens Fusion-rptr på Vealøs testes med innsjekk hver torsdag kveld kl. 22:00
Alle deltagere ønskes velkommen i det nye året!

Her er informasjon fra Yaesu:
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/node/index.php

Og her er en app (er vel forkortelse for application?)
App for Ipad: WiresApps
Denne gir info om alle Fusion-stasjoner i verden.

Innsjekk på LA1G i uke 53.

Innsjekk på LA1G i uke 53.

Klikk på bildet for bedre oppløsning:

Og et lite vennlig spark til den nye qso-mode FT-8: Kontor-maskin !

Full story »

1.januar 2021: Vealøs i vinterdrakt.

1.januar 2021: Vealøs i vinterdrakt.

Vinterforholdene på Vealøs er nesten som i "gamle dager" !

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 52.

Innsjekk på LA1G i uke 52.

Klikk på bildet for større oppløsning!

Full story »

Informasjon om test av Gausta UHF.

Informasjon om test av Gausta UHF.

LA3DRR ble etablert i august 2016, og var ment til å benyttes som sentralt linkpunkt mellom
Østlandet og Hovedredningssentralen/Rogaland, med potensiale for å linke inn andre geografier.
Tanken var at «alle skulle høre alle», derfor ble Gausta UHF etablert som en duplexlink.
Videre ble det lagt til grunn at UHF-repeatere skulle kunne linke til systemet uten behov for anskaffelse av
kostbare filtre. Med bakgrunn i dette, ble det anskaffet et revers frekvenspar.
På denne måten vil sende- og mottakerfrekvensene for en UHF-repeater med link til Gausta oppnå minst mulig
interferens.
Per dato er det ikke koblet til noen brukere, og det er tid for å vurdere annen bruk av systemet.
Tønsberggruppen og Grenlandgruppen tester derfor ut styrker og svakheter ved Gausta UHF
(LA3DRR) i forkant av et potensielt prosjekt for linking av repeatere i Vestfold og Telemark.
For å generere relevant testtrafikk over LA3DRR, er det ønskelig å koble LA5GR inn midlertidig.
For å kunne realisere dette, ble det etablert en crossbandlink ved Tønsberggruppens gruppestasjon «Furubo»,
beliggende på Nøtterøy. Dette utgjør en avstand til Gausta på 125 km, og vil være meget relevant for praktisk vurdering av linkmargin.
I løpet av januar 2021 skal det trekkes en konklusjon om LA3DRR egner seg til formålet, og sammenkoblingen mellom LA5GR og LA3DRR opphører samtidig.
Gausta VHF-repeater (LA3GRR) er ikke berørt av eksperimentet, og er ikke koblet til LA3DRR.
Nøtterøy, 24. desember 2020
Tord Kaupang, LA7MHA

Innsjekk på LA1G i uke 51.

Innsjekk på LA1G i uke 51.

Klikk på bildet !

Og her er ukens gåte:

Full story »

TEST AV LINK MELLOM GAUSTA og VEALØS.

TEST AV LINK MELLOM GAUSTA  og VEALØS.

Grenland-gruppen og Tønsberg-gruppen samarbeider om linking av amatør-repeaterene i Vestfold og Telemark for nødsamband.

De kommende 2 - 4 uker vil det bli testet en link mellom LA5GR/Vealøs og LA3GRR/Gausta.

Konsekvensene for LA5GR blir at det vil komme et ekstra "klikk" dersom noen går via Gausta 70, samt muligens noe mer trafikk enn tidligere.
LA5GR/Vealøs-linken til/fra Notodden fortsetter å leve som normalt.

Linkingen vil foregå via LA1T Tønsberg-gruppens klubblokale på Nøtterøy.

Det jobbes også med å få etablert nye repeater-stasjoner i Vest-Telemark
for å øke dekningsgraden.
De to stedene som er aktuelle er Eirefjell i Vinje og Bronane i Drangedal.

Kontaktpersoner for testen:
LA7MHA Tord
LB5OA Kai Vidar