Drop-in gruppemøte onsdag 2/3-2016.

4 gruppemedlemmer møtte opp;
Demonstrasjon av Follogruppens monitorering over internett av deres repeater-anlegg: http://myradio.no/

Full story »

SVG - kort referat fra medlemsmøte 7/3-2016

8 medlemmer deltok på møtet; 6 fra Grenland og 2 fra Larvik.
Ny møteplan vedtatt: første torsdag i måneden.
Neste møte: 7.april 2016
Sted og program varsles på sms/epost.

Samband Vestfold Grenland - SVG Medlemsmøte mandag 7.mars 2016 kl. 18:00 på Geiteryggen.

Møtested: Grenlandgruppens lokaler på Geiteryggen.
Møtetid: Mandag 7.mars 2016 klokken 18:00 - 21:00
Informasjon om Nødnett: gjennomgang av instrukser, visning av video.

Grenlandringen LA1G 6/3-2016 3,67 MHz LSB

Deltagere i dag:
1: LA1G v/ LA8IG Knut, Drangedal.

Full story »

Drop-in gruppemøte onsdag 2/3-2016.

6 gruppemedlemmer møtte opp;
Litt radiohistorier og litt fiskehistorier!
LA1G / Grenland Group of NRRL er påmeldt til ILLW -
International Lighthouse Lightship Weekend 20-21.august 2016.
Overnatting på Langesund Fyr: eget hus, egen kokk!
12 sengeplasser- 4 ledige : påmelding snarest til LB5OA.
Deltagerpris m/ overnatting og bespisning: ca. 600,-

Full story »

Grenlandringen LA1G 28/2-2016 3,67 MHz LSB

Deltagere i dag:
LA1G v/ LB5OA Kai Vidar, Skien.
LA4DFA Hallvard, Bamble. LB0ZG Eivind, Risør.
LA5YV Kjell, Vrådal. LA9IM Leif, Skien.
LA9ZMA Torkel, Skien. LA8IG Knut, Drangedal.
LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.

Medlemsmøte onsdag 24/2-2015: Arduinobasert cw-nøkkel.

LA2YG Georg Tangen demonstrerte en Arduino-basert morsenøkkel.
Mange timers programmering og testing, men flott resultat!
11 gruppemedlemmer deltok på møtet.

Norges Internasjonale Hobby/Samler Messe Langesund - 20. og 21.februar 2016.

Grenlandgruppen av NRRL deltok med utstilling av forskjellig radioutstyr:
Tysk radioutstyr fra 2.verdenskrig utlånt av LA6NCA.
Moderne SDR-utstyr utlånt av LA2FCA og LB2EH.
LA1G ble logget inn på QST-LA fra LA1C.
Grenlandringen ble kjørt på gruppens radiostasjon.