Grenlandringen LA1G / LA6YR. 22/5-2018 Kl. 22:00 434,850 MHz FM.

Grenlandringen LA1G / LA6YR. 22/5-2018 Kl. 22:00 434,850 MHz FM.

6 deltakere på Grenlandringens tirsdag-innsjekk:
1: LA1G v/ LA2RT Arne, Porsgrunn.
2: LB1PI Knut, Porsgrunn.
3: LA2GCA Svein, Porsgrunn.
4: LB7YH Arve, Nøtterøy.
5: LA4SIA Vegard, Porsgrunn.
6: LB5OA Kai Vidar, Skien.

Grenlandringen LA1G / LA5GR. 21/5-2018 Kl. 22:00 145,650 MHz FM.

Grenlandringen LA1G / LA5GR.  21/5-2018  Kl. 22:00  145,650 MHz FM.

6 deltakere på Grenlandringens mandag-innsjekk:
1: LA1G v/ LA2RT Arne, Porsgrunn.
2: LA2GCA Svein, Bamble.
3: LA4SIA Vegard, Porsgrunn.
4: LA8IY Øystein, Skien.
5: LB1PI Knut, Porsgrunn.
6: LB7YH Arvid, Nøtterøy.

Forslag til aktivisering av gruppens repeatere og bånd som sjelden blir brukt.

På denne måten får vi et møtepunkt hvor vi sjekker inn når det er større mulighet for at flere er til stede isteden for å kalle ut i "intet".
Så er det selvfølgelig mulig å bytte frekvens/bånd slik det passer.
En frivillig blir ringleder og som rapporterer til sekretæren LB5OA om mulig. (Ikke et must).

Jeg foreslår følgende oppsett og så får vi se hvordan det går. Funker det så kanskje det kan bli noe for andre grupper også.

Oppstart så fort dette offentliggjøres som gruppemail eller via jungeltelegrafen ;-)

Søndag kl. 1030 3,670 LSB Grenlandsringen.
Søndag kl. 2200 70,450 FM 4m
Mandag kl. 2200 145,650 FM 2m
Tirsdag kl. 2200 434,850 FM 70cm
Onsdag kl. 2200 51,500 FM 6m
Torsdag kl. 2200 434,6125 Fusion/FM 70cm
Fredag kl. 2200 28,570 USB 10m
Lørdag kl. 2200 434,5125 DMR 70 cm Kommer mai/juni 2018.

73 de LA2RT Arne

Grenlandringen LA1G 20/5-2018 3,67 MHz LSB

Grenlandringen LA1G 20/5-2018 3,67 MHz LSB

Deltagere i Grenlandringen:
1: LA1G v/LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
2: LA2FL Magne, Stavanger.
3: LA2GCA Svein, Bamble.
4: LA2RT Arne, Porsgrunn.
5: LA2IZ Thor, Porsgrunn.
6: LA2YG Georg, Bamble.
7: LA3EL Simon, Skien + Mora SDRrx.
8: LA4SIA Vegard, Porsgrunn.
9: LA5VSA Bjørn, Bamble.
10: LB5OA Kai Vidar, Skien.

LA1G Geiteryggen - demonterte antenner.

LA1G Geiteryggen - demonterte antenner.

Grenlandgruppens gruppestasjoner på 2 m. (145 MHz)
og på 4 m. (70 MHz) er nedkoplet. HF-antennen er i full drift.
På grunn av utvendig byggevirksomhet måtte gruppens antennemast flyttes.
Den er nå montert på gjerdet ved inngangstrappen, men kablene er ikke tilkoplet ennå.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 16/5-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 16/5-2018.

Ukens gåte!

3 medlemmer møtte opp:
LA3GL Arve, LA7KJ Rune, LB5OA Kai Vidar.
Arve og Rune vokste opp sammen på Notodden i 1950 og 1960 årene.
Gode radiohistorier kom tett i løpet av kvelden.

Grenlandringen LA1G 13/5-2018 3,67 MHz LSB

Grenlandringen LA1G 13/5-2018 3,67 MHz LSB

The original Fox-hunting by radio ?

Deltagere i Grenlandringen:
1: LA1G v/LA4DFA Hallvard, Bamble.
2: LA2FL Magne, Stavanger.
3: LA3EL Simon, Skien + Mora SDRrx.
4: LA8IG Knut, Drangedal.
5: LA2YG Georg Bamble.
6: LA5VSA Bjørn, Bamble.
7: LA2GCA Svein, Bamble.
8: LA4NM Harald, Skien.
9: LB5OA Kai Vidar, Skien.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 9/5-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 9/5-2018.

8 medlemmer møtte opp:
LA2YG, LA4NM, LA4SIA, LA5VSA,
LA7KJ, LB1PI, LB6LH, LB5OA.
Diskusjon rundt antenne-teori og -praksis.