Drop-in Geiteryggen - onsdag 18/10-2017.

Drop-in Geiteryggen - onsdag 18/10-2017.

Først en "folkelig" forklaring på tre grunnbegreper!

Kort rapport fra kveldens drop-in på Geiteryggen:
7 medlemmer møtte opp på Geiteryggen.
En rask antennedugnad ble vellykket:
Yagi-antennen på rotor er nå korrekt montert, og virker ok.
Horisontal-antennen ble reparert, og swr-målinger gode på begge antennene.
Gruppestasjon for 4 m. / 70 MHz er tilkoplet og testet ok.

EchoLink-bruksanvisning.

Omtrent midt på denne siden står det henvisning til:
INSTALLASJONER I DRIFT.
På 4.linje under der står: Echolink LA6YR-R
Ved å åpne den kommer mer info om EchoLink-systemet.
Og nederst på den siden ligger en ny fil med oppdatert bruksanvisning.
Den kan lastes ned og lagres på egen pc.

Grenlandringen LA1G 15/10-2017 3,67 MHz LSB

1: LA1G v/LA8IG Knut, Drangedal.
2: LA5YV Kjell, Vrådal.
3: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
4: LB5OA Kai Vidar, Skien.
5: LB4FH Kjetil, Drangedal.
6: LA4NM Harald, Skien.

One of the principles of ham-radio activity:
Pay locally, use globaly.

Croftholmen - lørdag 14.oktober 2017.

Croftholmen - lørdag 14.oktober 2017.

Antenne for bredbåndlink til Croftholmen Radiobrakke ble montert.

Torsdag 12/10-2017: LA5GR Vealøs: ny sikringkurs.

Etter avtale med huseier ble det lagt ny kurs for 230 v. til LA5GR. Testet ok.

Drop-in Geiteryggen - onsdag 11/10-2017.

7 medlemmer møtte opp på Geiteryggen.
En planlagt antennedugnad ble avlyst på grunn av regnvær.
Yagi-antennen på rotor er kanskje montert litt feil, men virker ok.
Dipol-antennen er ikke montert riktig, og har feil swr-forhold.
Ny dugnad organiseres om kort tid.

Antenner for 5,5 GHz WiFi-link mellom Vealøs og Croftholmen er mottatt,
og programmering pågår. Installasjon og test planlegges i neste uke.

Det ble meldt om feil på LA5GR; det viste seg at en automatsikring var slått ut.
Ved påslag virket alt ok igjen. Ny sikring-kurs bare for LA5GR er planlagt.

Grenlandringen LA1G 8/10-2017 3,67 MHz LSB

1: LA1G v/LA4DFA Hallvard, Bamble.
2: LA5YV Kjell, Vrådal.
3: LA2RT Arne, Porsgrunn.
4: LA2YG Georg, Bamble.
5: LA2GCA Svein, Croftholmen.
6: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
7: LB5OA Kai Vidar, Skien.
8: LA8IG Knut, Drangedal.
9: LB4FH Kjetil, Karmøy.

Torsdag 5/10-2017: SVG-Grenland: Winlink/Pactor øvelse.

SVG/Grenland møtes fast første torsdag i hver måned:
Oktober-møtet var planlagt med Winlink/Pactor-test sammen med SVG/Tønsberg.
Grenland klarte ikke å få i gang Pactor-modem, men forsøk med RMS Express
i Pactor-modus ble gjennomført.
Forbindelse mellom LA1G/Geiteryggen og LA1T/Furubo ble ikke oppnådd.
Sannsynligvis på grunn av dårlig antenne i Skien.
4 SVG-medlemmer deltok i Skien. Antall deltagere i Tønsberg er ukjent.
November-møtet 2/11-17 er planlagt med førstehjelpkurs hos Røde Kors.
Mer info sendes i epost til SVG-medlemmer.