Grenlandringen LA1G 30/4-2017 3,67 MHz LSB

1: LA1G v/ LA4NM Harald, Skien.
2: LA8IG Knut, Drangedal.
3: LA5YV Kjell, Vrådal.
4: LA2FL Magne, Stavanger.
5: LA2YG Georg, Bamble.
6: LB4FH Kjetil, Karmøy.
7: LA3EL Simon, Skien og Mora.
8: LA2RT Arne, Porsgrunn.
9: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
10: LA9IM Leif, Skien.
11: LA3KBA Rune, Eidanger.
12: LB6LH Tom Øyvind, Skien.
13: LA6LPA Rune, Porsgrunn.
14: LB6JH/OZ Geir.

Referat fra vårens junk-auksjon på LA1G.

Referat fra vårens junk-auksjon på LA1G.

Først en grafisk framstilling av kjente elektriske begreper.

Så et kort referat fra "vårens vakreste eventyr" på Geiteryggen:
18 medlemmer møtte opp, og vareutvalget sprengte møterommets tilgjengelige bord-kapasitet; ekstra-bord måtte hentes inn!
Auksjonarius LA4NM førte en kjapp og elegant dialog med sine kunder,
bare avbrutt av enkelte "spontan-disseksjoner" av ukjente bokser.
Kveldens resultat landet på kr. 5760,- etter noen harde budrunder!
Grenlandgruppen takker alle sine "donorer" for flotte gaver.

Tilslutt en henstilling til alle våre medlemmer:
skal gruppen beholde sine møtelokaler er vi avhengig av medlemskontingent.
Alle medlemmer bør snarest sørge for å sende inn årskontingenten til gruppens kontonummer som finnes på høyre side på nettsiden under teksten:
Medlemskontingent 2017
Merk innbetalingen med "kallesignal / kontingent 2017".

Grenlandringen LA1G 23/4-2017 3,67 MHz LSB

Grenlandringen LA1G 23/4-2017 3,67 MHz LSB

1: LA1G v/ LA4NM Harald, Skien.
2: LA5YV Kjell, Vrådal.
3: LA3EL Simon, Skien og Mora.
4: LA9IM Leif, Skien.
5: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
6: LA2FL Magne, Stavanger.
7: LA2YG Georg, Bamble.
8: LA3KBA Rune, Eidanger.
9: LB5OA Kai Vidar, Skien.

Medlemsmøte: JUNK-AUKSJON på Geiteryggen. Onsdag 26.april 2017 19:00-22:00

Medlemsmøte: JUNK-AUKSJON på               Geiteryggen.  Onsdag 26.april 2017 19:00-22:00

Vårens vakreste eventyr? Ny mulighet til å skaffe seg "en radio til" !
Grenlandgruppens vår-auksjon avholdes i gruppens lokaler på Geiteryggen.
Alle kan kjøpe, selge, bytte eller gi bort radio-relatert utstyr!
(Mikrobølgeovner tillates, men "kjøl & frys" bør unngås).

Medlemsmøte: Grenlandgruppen og SVG 19.april 2017

17 gruppemedlemmer deltok på møtet.
Fellesmøtet for SVG og LA1G ble holdt på Geiteryggen, og temaet var:
Thorleif Lønningen/FORF informerte over emnet: «Politiets nye organisering og følger for SVG / FORF».
Etter innledningen ble det en engasjerende diskusjon rundt kriseberedskap og kompetanse.
Aktuelle nettsteder:
https://www.forf.no/
https://beredskapstjenesten.no
http://www.sivilforsvaret.no/Distrikter/Telemark/Om-distriktet/

Grenlandringen LA1G 16/4-2017 3,67 MHz LSB

Er det noen deltagere som kan gi info om hvem som deltok ?
Sms eller epost til LB5OA.

1: LA1G v/ L???? _. _____.
2: LA5YV Kjell, Vrådal.
3: LB5OA Kai Vidar, Skien.
4: L__ _, ___.

(Mer data kommer snart).

Sambandstjenesten/NRRL: innsjekk på Nødnett i påsken.

Gjennom påsken, fra og med skjærtorsdag kl 0900 kjøres det innsjekk på Nødnett (NR-RIKS-1).
2 ganger i døgnet: kl 0900 og 2100 til og med 2. påskedag.
SVG/Grenlandgruppen deltar med terminal Telemark 01.
Tromsøgruppen kjører innlogg på HF/80 m.
3,705 MHz kl. 10:00 og 22:00.

Drop-in gruppemøte onsdag 12/4-2017 (Påske-uken).

3 medlemmer møtte med litt påskestemning til en god koppkaffe.

Sambandstjenesten/NRRL informerer: Innsjekk på Nødnett i påsken.
Gjennom påsken, fra og med skjærtorsdag kl 0900 kjører vi innsjekk på Nødnett (NR-RIKS-1).
Vi kjører innsjekk 2 ganger i døgnet, kl 0900 og 2100 til og med 2. påskedag.