Grenlandringen LA1G 24/9-2017 3,67 MHz LSB

Ringleder LA1G i dag var
LA9IM Leif, Skien med følgende insjekket:
LA5YV Kjell, Vrådal
LA3EL Simon, Skien
LA2RT Arne, Porsgrunn
LA2YG Georg, Stathelle

Resultat av repeater monitorering

Drop-in Geiteryggen - onsdag 20/9-2017.

Drop-in Geiteryggen - onsdag 20/9-2017.

Grenlandgruppens kasserer har gransket regnskapet.
Det er sendt ut epost med purring på medlemskontingenten for 2017.

4 medlemmer møtte opp på Croftholmen og 3 møtte opp på Geiteryggen.
En 3-manns "delegasjon" var på befaring på Vealøs.
LA5GR og LA6YR ble justert til vinter-oppsett med redusert cw-id.

Medlems-informasjon: onsdag 20/9-2017

29 nye QSL-kort ankommet, og lagt ut i QSL-hyllen på Geiteryggen.

Grenlandringen LA1G 17/9-2017 3,67 MHz LSB

Grenlandringen LA1G 17/9-2017 3,67 MHz LSB

LB6SH Espen med S/Y Mera har satt kurs for Afrika.

1: LA1G v/ LB5OA.
2: LA2YG Georg, Bamble.
3: LA5YV Kjell, Vrådal.
4: LA3EL Simon, Skien + SDRrx Geiteryggen.
5: LA4SIA Vegard, Porsgrunn.
6: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.

Medlems-informasjon: onsdag 13/9-2017 Vealøstur avlyst.

Spontanauksjon: utstyr fra Dstar-rptr selges enkeltvis.

På grunn av mye regn siste uke og varsel om mer regn avlyses/utsettes Vealøs-turen.
I stedet blir det Drop-in på Geiteryggen fra 19:00 til ca 22:00 og en spontan-auksjon.

73 de LB5OA K.V.Dohme

Grenlandringen LA1G 10/9-2017 3,67 MHz LSB

Grenlandringen LA1G 10/9-2017 3,67 MHz LSB

LB6SH Espen med S/Y Mera i tett trafikk ved Gibraltar.

1: LA1G v/ LA4NM Harald, Skien.
2: LA5YV Kjell, Vrådal.
3: LB4FH Kjetil, Karmøy.
4: LA2FCA Oddvar, Porsgrunn.
5: LA3EL Simon, Skien + Geiteryggen SDRrx.
6: LB0ZG Eivind, Risør.
7: LB5OA Kai Vidar, Skien.
8: LA2YG Georg, Stathelle.
9: LA4SIA Vegard, Porsgrunn.
10: LA8IG Knut, Drangedal.
11: LA8IY Øystein, Skien.
12: LA4DFA Hallvard, Skien.
13: LA9IM Leif, Skien.
14: LA5VSA Bjørn, Stathelle.

Drop-in Geiteryggen - onsdag 6/9-2017.

Drop-in Geiteryggen - onsdag 6/9-2017.

Ukens tips!

6 medlemmer møtte opp på Geiteryggen.
Arduino-basert video ble demonstrert.
Informasjon om innlogging på medlems-sidene på www.la1g.no ble vist på storskjerm, og medlemmer som ønsker tilgang til medlems-sidene må kontakte LA2YG eller LB5OA.
Sterk oppfordring til gruppens medlemmer: bare halvparten av fjorårets medlemmer har betalt kontingenten for 2017.
For å beholde møtelokalene på Geiteryggen vi betale husleie, og nå er vi snart på etterskudd!
Ta kontakt med kasserer eller sekretær på sms eller epost dersom du er i tvil om du har betalt!