LA1G - Medlemsinformasjon 26.mai 2021 -/- Nettauksjon mai 2021.

Siste nytt: på grunn av en trykkfeil forlenges auksjonen 1 døgn.

April-auksjonen ble ganske greit avviklet, og derfor kjører vi også mai-auksjon.
Informasjon og bilder legges også på Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/la1gselges

på bildene for større oppløsning:

Full story »

The last Morse code maritime radio station in North America.

Innsjekk på LA1G i uke 18.

Innsjekk på LA1G i uke 18.

Klikk på bildet for større oppløsning!

Aktiv spenningsmåling i Radiobrakka på Vealøs.

Full story »

Innsjekk på LA1G i januar, februar, mars og april.

Innsjekk på LA1G i januar, februar, mars og april.

Klikk på bildet for større oppløsning!

5.mai 2021 - LA5GR: strømsvikt.

5.mai 2021 - LA5GR: strømsvikt.

LA5GR mistet strømtilførsel 4.mai, og ved feilsøking i dag var 15 Amp. automatsikring slått ut.
Måling på nett-tilførsel viste 281 Volt i stikk, og 154 V. og 156 V. mellom fasene og jord.
Ingen andre feil påvist, og automatsikring hold seg på plass etter innkopling.
Bekymrings-melding er sendt til nettleverandør.

Og været var mer som februar enn mai: snø og kuling-kast, og et tre over veien!

Innsjekk på LA1G i uke 17.

Innsjekk på LA1G i uke 17.

Klikk på bildet for større oppløsning!

Full story »

Medlems-informasjon - Junkauksjon - April.

Medlems-informasjon - Junkauksjon - April.

Månedens junkauksjon er avsluttet; korrigert versjon.

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 16.

Innsjekk på LA1G i uke 16.

Klikk på bildet for større oppløsning!

Full story »