Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 21/11-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 21/11-2018.

10 medlemmer møtte opp:
LA2DDA, LA2FCA, LA2RT, LA2YG, LA4NM, LA5VSA, LB1PI, LB5OA, LB6LH og LA-M.
Kveldens diskusjoner og temaer:
Informasjon om Kongsberg-auksjonen.
Demonstrasjon av ny uhf-antenne til LA6YR.
Vealøs-dugnad lørdag 24/11-2018.
Informasjon om innbruddet på Croftholmen.
Medlemsmøtet neste onsdag flyttes til onsdag 5.desember.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 14/11-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 14/11-2018.

9 medlemmer og 1 gjest møtte opp:
LA2DDA, LA2FCA, LA2GCA, LA2YG, LA4NM, LA5VSA, LB1NI, LB1PI, LB5OA, og LA7KJ.
Kveldens diskusjoner og temaer:
Informasjon om auksjon på Kongsberg lørdag 17/11-2018.
Demonstrasjon av 80 m. vertikal-antenne.
Reparasjon av TS-530.
Informasjon om innbruddet på Croftholmen.
Demonstrasjon av Hot-spot for DMR.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 7/11-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 7/11-2018.

12 medlemmer og 1 gjest møtte opp:
LA2FCA, LA2GCA, LA2YG, LA3GL, LA4DFA, LA4NM, LA5VSA, LA9IM, LA9YPA, LB1PI, LB5OA, LA-M og LA7KJ.
Kveldens diskusjoner og temaer:
Samfunns-beredskap og -varsling.
Oppsetting av antenner med "trefellings-hjelpemiddel".
Radiobølgers refleksjoner i atmosfariske lag.
Mer info på internett:
hamradioacademy.com/2018/03/15/amateur-extra-sporadic-e-propagation/
sikkerhverdag.no
dxmaps.com

Medlemsmøte: Onsdag 31.oktober 2018: PA-trinn v/LA4NM.

Info om HeathKit HA-14: https://www.qsl.net/w6ovp/

16 medlemmer, 1 gjest og 1 aspirant møtte opp:
LA2DDA, LA2FCA, LA2OO, LA2RT, LA2YG, LA3GL, LA4DFA, LA4NM, LA4SIA, LA5VSA, LA9IM,
LB1NI, LB1PI, LB5OA, LB6JH, LB6LH + LB1RG og LA-M Anders.

MEDLEMS-INFO 21.oktober 2018: Croftholmen.

MEDLEMS-INFO 21.oktober 2018: Croftholmen.

Lørdag 20.10.2018 ble rotoren til hf-retningsantennen på Croftholmen reparert, og virker nå ok.
Samtidig ble sammenkoplingen av hf-stasjonen TS-850S og hf-trinnet FL-2100Z ferdig.

Stasjonen har mikrofon, men mangler morsenøkkel. Noen som kan låne ut en, eller donere ?

Brukerveiledning for utstyret:
1: Slå på antennevelger, antennerotor, TS-850 og FL-2100
2: slå av intern antennetuner i TS-850.
3: velg antenne: horisontal halvbølge eller rotorstyrt retningsantenne.
4: sett TS-850 i cw-stilling og trykk inn Tune-knapp på tastaturet.
5: juster opp FL-2100 forsiktig og i korte intervaller med justering av LOAD, PLATE og SWR-sens.
6: etterjuster alltid FL-2100 ved forandring av frekvens på TS-850.
7: fyll ut stasjonsloggen etter avsluttet QSO.
Etter bruk:
1: Slå av TS-850, FL-2100, antennerotor og antennevelger.
2: sett antennevelger i midtstilling; ledig posisjon.
3: ta ut 230 v. støpsler.

Ved avreise:
Trekk for gardiner.
IKKE slukk taklyset eller utelyset.
Kontroller at døra er låst.

Lørdag 13/10-2018: Radio-dugnad på Lifjell.

Lørdag 13/10-2018: Radio-dugnad på Lifjell.

Antennemasten til LA7LR og LA9JR ble skiftet ut, og nye veggfester montert.

LA6YR uhf-rptr på Vealøs/Skien er nå linket opp mot LA9JR XBR på Lifjell/Bø.
Radiokommunikasjon på LA6YR/Vealøs blir samtidig sendt ut på LA9JR/Lifjell.
Og motsatt vil kommunikasjon inn på LA9JR sendes ut på LA6YR.
NB! Systemet trenger ca. 0,5 sekund for skifting mellom sending og mottak.
Stasjon-info LA9JR:
Alinco DR-635. Wide FM / 144,675 MHz / 74,4 Hz ctcss / 50 w.

Torsdag 4/10-2018 Croftholmen Radio: informasjon om overvåket område.

Torsdag 4/10-2018 Croftholmen Radio: informasjon om overvåket område.

Etter avtale med vaktmester er det nå montert to skilt på brakka
for å informere om at området er video-overvåket.

Klikk på bildet!

Ønske om qso 20 m. LA - EA.

Ønske om qso 20 m. LA - EA.

Enhver likhet er utilsiktet!

LB0ZG Eivind er på plass i Spania, og ønsker qso med Grenland-amatører:
14,345 MHz usb, kl. 19:00 norsk tid, alle dager.