Medlemsinformasjon 17/12-2021: Informasjon fra NRRL

Denne informasjonen er publisert flere steder via epost og nett-forum.
Vi legger ut kopi her på vår egen nettside også.


Inntrengere i amatørbåndene er et problem vi i NRRL bruker mye ressurser på. Enkelte ganger dukker disse opp og blokkerer installasjoner eller legger beslag på frekvenser som benyttes til andre modes enn FM, som hittil er det inntrengerne som oftest har benyttet på VHF og UHF.

Med lytting, logging og peiling gjør vi det mulig å identifisere brukerne og finne nøyaktig område disse opererer i. Det gjør det lettere for myndighetene å bruke ressurser på å holde våre bånd fri for uønskede inntrengere.

NRRL har fått vite at følgende frekvenser benyttes av brukere på Østlandet som ikke har lisens:

144.200 MHz
144.300 MHz
144.650 MHz
Vi håper at radioamatører og lytteramatører har mulighet til å lytte på disse frekvensene og logge eventuelle inntrengere. En logg som inneholder dato, tidspunkt, frekvens og sted er ønskelig for å kunne finne det geografiske området inntrengerne befinner seg i.

Loggene sendes NRRLs kontor som vil sammenfatte dette og samarbeide med Nkom om å få stopp på inntrengerne.

Med vennlig hilsen

Joakim Forøysund
Administrativ leder for NRRL Sambandstjenesten

Medlems-informasjon 14.desember 2021 - Julemøtet er avlyst !!

Medlems-informasjon 14.desember 2021 - Julemøtet er avlyst !!

Denne passer vel nå ?

Julemøtet som skulle vært avholdt på Skogmo VGS / makerspace i morgen kveld må AVLYSES !

Som en nødløsning kjøres det en ekstra innsjekk på LA5GR kl. 19:00

Dersom det lykkes prøver vi også å få til TEAM-møte for de som har lyst til å prøve !
Koder for innlogging på TEAM blir opplyst over LA5GR.

Gruppe-informasjon - 4.desember 2021

Gruppe-informasjon - 4.desember 2021

Klikk på bildene for større oppløsning!
Kanskje vi klarer 2500 innlogginger i år !

Tips til vellykket lodding:

Full story »

Medlemsmøte - Junkauksjon - Croftholmen : ONSDAG 1.desember 2021

Medlemsmøte - Junkauksjon -  Croftholmen : ONSDAG 1.desember 2021

Denne passer vel for oss ?
Vi får jo ofte høre: RTFM !

Gruppelokalet på Croftholmen er nå nesten ferdig ombygget.

Vi har et litt for stort lager av "junk" som nå må reduseres.
Derfor lager vi til en kombinert auksjon av mer verdifullt utstyr,
og salg eller gi-bort av mer ukurante saker fra lageret.
Gruppelokalet er åpent fra kl. 19:00 til ca 22:00

Vi setter opp tre forskjellige bord:
1: auksjon av nyere utstyr. Denne styres av auksjonarius, og startes ca kl. 20:00
2: salg av utstyr. Prislapp er påsatt, men kan diskuteres opp eller ned.......
3: gratis utstyr. Her gjelder "Førstemann til mølla", og at det må bæres ut av lokalet umiddelbart.

Smittevern-reglene bør følges:
Håndvask med sprit utføres ved inngangsdøren.
Litt avstand innendørs er bra.
Og er du litt små-sjaber så bli heller hjemme, og ta kontakt på forhånd,
så ordner vi budgiving via mob.tlf. eller sms ved auksjonen.

Gruppe-informasjon - 7.november 2021

Gruppe-informasjon - 7.november 2021

Statistikk for innlogging på Grenlandringen til og med oktober.
(Klikk på bildet for større oppløsning!)

Tips til de av oss som har mange antennekabler:
sjekk hvilken kabel som er i bruk.

Full story »

Nytt kurs for radioamatør-lisens.

Grenlandgruppen av NRRL og makerspace@Skogmo starter opp nytt kurs for radioamatør-lisens.
Tirsdag 9.november kl. 19:00 - 20:00 Første informasjonsmøte.
Tirsdag 16.november kl. 19:00 - 22:00 Første kurskveld.
Alle møter holdes på Skogmo VGS på Kjørbekk i samarbeid med makerspace Grenland.

En litt ukjent variant av morse-nøkkel!

En litt ukjent variant av morse-nøkkel!

Vertikal-orientert !

Medlemsmøte - Croftholmen : ONSDAG 27.10.2021

Medlemsmøte - Croftholmen : ONSDAG 27.10.2021

Grenlandgruppen av NRRL inviterer til medlemsmøte.
Møtested: Gruppelokalet på Croftholmen VGS.
Møtetid: Onsdag 27.oktober 2021 Kl. 19:00 - 22:00
Møteprogram:
Troposfærisk spredning, også kalt Tropo. Foredrag ved LB1OJ Gunnar Aabøe.

Full story »