Informasjon !

Innsjekk på LA1G i uke 38.

Innsjekk på LA1G i uke 38.

Ny design på høyspentmaster!

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 37.

Innsjekk på LA1G i uke 37.

Greit å vite ?

Full story »

Flytte-melding: Grenlandgruppen av NRRL.

Flytte-melding: Grenlandgruppen av NRRL.

Styret i Grenlandgruppen av NRRL har enstemmig vedtatt at gruppens lokaler på Geiteryggen sies opp,
og at all aktivitet samles på Croftholmen.
Demontering av antenner og flytting av materiell skal være ferdig innen utgangen av september.

Første medlemsmøte på Croftholmen blir JUNK-AUKSJON.
Datoen er onsdag 30/9-2020.
Utstillingen åpner kl. 18:00 og auksjonen kl. 19:00 - 22:00.
På grunn av Korona-situasjonen vil auksjonen bli avholdt i "Storsalen".
Mer info om dette kommer om kort tid.

Innsjekk på LA1G i uke 36.

Innsjekk på LA1G i uke 36.

En ny variant av den "gamle" loven:

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 35.

Innsjekk på LA1G i uke 35.

Noen som kjenner seg igjen ?

Full story »

Innsjekk på LA1G i uke 34.

Innsjekk på LA1G i uke 33.