Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 7/11-2018.

Drop-in på Geiteryggen - Onsdag 7/11-2018.

12 medlemmer og 1 gjest møtte opp:
LA2FCA, LA2GCA, LA2YG, LA3GL, LA4DFA, LA4NM, LA5VSA, LA9IM, LA9YPA, LB1PI, LB5OA, LA-M og LA7KJ.
Kveldens diskusjoner og temaer:
Samfunns-beredskap og -varsling.
Oppsetting av antenner med "trefellings-hjelpemiddel".
Radiobølgers refleksjoner i atmosfariske lag.
Mer info på internett:
hamradioacademy.com/2018/03/15/amateur-extra-sporadic-e-propagation/
sikkerhverdag.no
dxmaps.com

Medlemsmøte: Onsdag 31.oktober 2018: PA-trinn v/LA4NM.

Info om HeathKit HA-14: https://www.qsl.net/w6ovp/

16 medlemmer, 1 gjest og 1 aspirant møtte opp:
LA2DDA, LA2FCA, LA2OO, LA2RT, LA2YG, LA3GL, LA4DFA, LA4NM, LA4SIA, LA5VSA, LA9IM,
LB1NI, LB1PI, LB5OA, LB6JH, LB6LH + LB1RG og LA-M Anders.

MEDLEMS-INFO 21.oktober 2018: Croftholmen.

MEDLEMS-INFO 21.oktober 2018: Croftholmen.

Lørdag 20.10.2018 ble rotoren til hf-retningsantennen på Croftholmen reparert, og virker nå ok.
Samtidig ble sammenkoplingen av hf-stasjonen TS-850S og hf-trinnet FL-2100Z ferdig.

Stasjonen har mikrofon, men mangler morsenøkkel. Noen som kan låne ut en, eller donere ?

Brukerveiledning for utstyret:
1: Slå på antennevelger, antennerotor, TS-850 og FL-2100
2: slå av intern antennetuner i TS-850.
3: velg antenne: horisontal halvbølge eller rotorstyrt retningsantenne.
4: sett TS-850 i cw-stilling og trykk inn Tune-knapp på tastaturet.
5: juster opp FL-2100 forsiktig og i korte intervaller med justering av LOAD, PLATE og SWR-sens.
6: etterjuster alltid FL-2100 ved forandring av frekvens på TS-850.
7: fyll ut stasjonsloggen etter avsluttet QSO.
Etter bruk:
1: Slå av TS-850, FL-2100, antennerotor og antennevelger.
2: sett antennevelger i midtstilling; ledig posisjon.
3: ta ut 230 v. støpsler.

Ved avreise:
Trekk for gardiner.
IKKE slukk taklyset eller utelyset.
Kontroller at døra er låst.

Lørdag 13/10-2018: Radio-dugnad på Lifjell.

Lørdag 13/10-2018: Radio-dugnad på Lifjell.

Antennemasten til LA7LR og LA9JR ble skiftet ut, og nye veggfester montert.

LA6YR uhf-rptr på Vealøs/Skien er nå linket opp mot LA9JR XBR på Lifjell/Bø.
Radiokommunikasjon på LA6YR/Vealøs blir samtidig sendt ut på LA9JR/Lifjell.
Og motsatt vil kommunikasjon inn på LA9JR sendes ut på LA6YR.
NB! Systemet trenger ca. 0,5 sekund for skifting mellom sending og mottak.
Stasjon-info LA9JR:
Alinco DR-635. Wide FM / 144,675 MHz / 74,4 Hz ctcss / 50 w.

Torsdag 4/10-2018 Croftholmen Radio: informasjon om overvåket område.

Torsdag 4/10-2018 Croftholmen Radio: informasjon om overvåket område.

Etter avtale med vaktmester er det nå montert to skilt på brakka
for å informere om at området er video-overvåket.

Klikk på bildet!

Ønske om qso 20 m. LA - EA.

Ønske om qso 20 m. LA - EA.

Enhver likhet er utilsiktet!

LB0ZG Eivind er på plass i Spania, og ønsker qso med Grenland-amatører:
14,345 MHz usb, kl. 19:00 norsk tid, alle dager.

Antenne-brudd på LA1G Geiteryggen !

Høststormen Knut slo oss ut !

'HF-antennen på LA1G er ikke brukbar.
Den kraftige vinden har revet over kobbertråden, og tvinnet restene inn i et grantre.
Antennen vil bli forsøkt reparert i løpet av neste uke.

LA6YR <-> XBR LA9JR Testing !!!

LA6YR &lt;-&gt; XBR LA9JR Testing !!!

LA6YR uhf-rptr på Vealøs er nå linket opp mot LA9JR XBR på Lifjell.
Kommunikasjon som sendes ut av LA6YR blir samtidig sendt ut på 144,675 MHz på Lifjell.
Og motsatt vil kommunikasjon inn på Lifjell sendes ut på Vealøs.
Stasjon-info LA9JR:
Alinco DR-635. NBFM / 144,675 MHz / 74,4 Hz ctcss / 20 w.