Medlemsmøte - Junkauksjon - Croftholmen : ONSDAG 1.desember 2021

Medlemsmøte - Junkauksjon -  Croftholmen : ONSDAG 1.desember 2021

Denne passer vel for oss ?
Vi får jo ofte høre: RTFM !

Gruppelokalet på Croftholmen er nå nesten ferdig ombygget.

Vi har et litt for stort lager av "junk" som nå må reduseres.
Derfor lager vi til en kombinert auksjon av mer verdifullt utstyr,
og salg eller gi-bort av mer ukurante saker fra lageret.
Gruppelokalet er åpent fra kl. 19:00 til ca 22:00

Vi setter opp tre forskjellige bord:
1: auksjon av nyere utstyr. Denne styres av auksjonarius, og startes ca kl. 20:00
2: salg av utstyr. Prislapp er påsatt, men kan diskuteres opp eller ned.......
3: gratis utstyr. Her gjelder "Førstemann til mølla", og at det må bæres ut av lokalet umiddelbart.

Smittevern-reglene bør følges:
Håndvask med sprit utføres ved inngangsdøren.
Litt avstand innendørs er bra.
Og er du litt små-sjaber så bli heller hjemme, og ta kontakt på forhånd,
så ordner vi budgiving via mob.tlf. eller sms ved auksjonen.

Gruppe-informasjon - 7.november 2021

Gruppe-informasjon - 7.november 2021

Statistikk for innlogging på Grenlandringen til og med oktober.
(Klikk på bildet for større oppløsning!)

Tips til de av oss som har mange antennekabler:
sjekk hvilken kabel som er i bruk.

Full story »

Nytt kurs for radioamatør-lisens.

Grenlandgruppen av NRRL og makerspace@Skogmo starter opp nytt kurs for radioamatør-lisens.
Tirsdag 9.november kl. 19:00 - 20:00 Første informasjonsmøte.
Tirsdag 16.november kl. 19:00 - 22:00 Første kurskveld.
Alle møter holdes på Skogmo VGS på Kjørbekk i samarbeid med makerspace Grenland.

En litt ukjent variant av morse-nøkkel!

En litt ukjent variant av morse-nøkkel!

Vertikal-orientert !

Medlemsmøte - Croftholmen : ONSDAG 27.10.2021

Medlemsmøte - Croftholmen : ONSDAG 27.10.2021

Grenlandgruppen av NRRL inviterer til medlemsmøte.
Møtested: Gruppelokalet på Croftholmen VGS.
Møtetid: Onsdag 27.oktober 2021 Kl. 19:00 - 22:00
Møteprogram:
Troposfærisk spredning, også kalt Tropo. Foredrag ved LB1OJ Gunnar Aabøe.

Full story »

Antennemast på LA7LR uhf-rptr på Lifjell.

Antenner, coax-kabler, overspenningsvern i skap med egen jordingskabel er på plass.

Full story »

Drop-in møte Croftholmen: Onsdag 13.oktober 2021

Drop-in møte Croftholmen:  Onsdag 13.oktober 2021

FT-8 er blitt en populær "mode" på kortbølge.
Noen som kjenner seg igjen ?

Nyttig informasjon om nødnett-samband.

LA9DNA Morten har sendt oss denne linken til en fin informasjon om nødnett:
https://www.youtube.com/watch?v=7H44ieuWmC0