Lenker

Tilbake

APRS

APRS står for Automatic Position Reporting System.

APRS fungerer ved at stasjonene sender ut sin posisjon som en pakke, som kan repeteres av digipeatere, og vises som posisjon på kart i spesialle APRS-programmer.
Det kan også sendes ut annen informasjon, f.eks. værmeldinger og objekter.
En kan også legge inn såkalte overlays, som viser posisjon og info om faste objekter som f.eks. talerepeatere, uten at informasjonen sendes ut på radionettet.

APRS-frekvensen i Europa er 144.800 MHz.
USA bruker frekvensen 144.390 MHz

Det finnes mange APRS-programmer, men det mest brukte Windowsprogrammet i Europa er UI-View.
UI-View kan lastes ned her: http://www.ui-view.org/

APRS info i Norge finner du på: http://www.aprsla.net/

Det finnes også 2m mobil- og håndapparat som har innebygget TNC hvor en kan tilkople en håndholdt GPS.

Det ble satt i drift en APRS digipeater på Vealøs med signatur LD3SK. Den er siden flyttet til Høglikollen med ny signatur: LD3SKA

På Gaustadtoppen hadde Tønsberggruppen av NRRL tidligere en digipeater med signatur LD3GT-2,
men den er stoppet. Digipeateren på Nøtterø med signatur LD3TBA er i full drift.

Posisjonen din kan legges inn i UI-View med koordinater, lokator eller ved å peke på din posisjon på kartet og trykke F5. Koordinatene kan så leses fra dialogboksen, og tastes/limes inn i stasjonsoppsettet.

APRS på Internet. Det er mulig å videresende APRS-pakkene via Internet. Det finnes servere som registrerer, og lagrer disse meldingene.

Trykk her for å se stasjonene i nærheten av LD3SKA
Trykk på linken under tabellen for å få opp kart som viser stasjonene.

Her er et eksempel på skjermbilde fra UI-View.